Uppdatering

Uppdatering 2019-09-18.
Vid störningar /nekade transaktioner testa denna åtgärd.
Tidsåtgång: 1 minut.
Period:   18/9  t o m   20/9

Guide – för betalterminal  OSPAY

  • Följ denna guide om ni har OSPay (open solution) i betalterminalens skärm

 

Viktig Information

Obligatorisk säkerhetsuppdatering måste göras

I er Betalterminal        Onsdagen 2019-09-18

 

1. Tryck tangenten ”TAB”   på Betalterminalen.
Det är knappen ovanför rött kryss, bredvid  0

 

 

 

2. Välj i displayen  alternativ  ”SYSTEMMENY”
Genom att trycka tangenten  ”6 ”
Ange sen efterfrågad kod  0918

 

 

  1. Använd pilarna i displayen för att stega

höger > >   till valet   ”Hämta nya Parametrar”
bekräfta med  tangenten  OK 

 

 

4. Efter en kort stund är det klart och ni backar tillbaka med Röd knapp.        K l a r t  !