Indisk Restaurang väljer Kassa&Kort

Indiska Restaurangen Desi har snart premiär och valde Kassa & Korts POS med bärbar kortterminal.