A

2015 Valde kulturverksamheten Astrids Näs, att uppgradera sig till ett PC-kassasystem för sina olika områden. Cafe/Restaurang, samt receptionen med butiksdelen med identiska kassapunkter,integrerade betalterminaler samt backoffice för att hela organisationen skall kunna arbeta med artiklar,ekonomi, personalvård etc