Vi installerar

En av de största & mest populära lunchrestaurangerna i Jönköping väljer åter igen oss
som leverantör av betalterminal och kassasystem efter en renovering av lokalen.

kassasystem

Med många hundra lunchgäster måste det gå snabbt och stabilt.